Bedrijfsonderhandelaar Brussel

Op deze pagina:

  Publicatiedatum : 18/6/2020

  Actief bijdragen aan de groei en de vertegenwoordiging van de ACLVB in de betrokken zone, door het aanbrengen van nieuwe leden en bedrijven, het ondersteunen en informeren van de syndicaal afgevaardigden en militanten op vlak van syndicale werking en het vertegenwoordigen van de ACLVB in diverse advies- en overlegorganen.
   

  Verantwoordelijkheden

  • Zoeken en aanbrengen van nieuwe bedrijven (witte vlekken), leden en kandidaten in de zone, teneinde actief bij te dragen aan de organisatie van de sociale verkiezingen en aan de groei en de vertegenwoordiging van de ACLVB in de betrokken zone.
  • Ondersteunen en informeren van de syndicaal afgevaardigden en militanten van de bedrijven in de zone, teneinde bij te dragen aan een kwaliteitsvolle syndicale werking.
  • Voeren van onderhandelingen en syndicale acties, teneinde de belangen van werknemers en leden van de aangesloten bedrijven te verdedigen.
  • Vertegenwoordigen en kenbaar maken van de ACLVB binnen en buiten de bedrijven, teneinde de standpunten van de ACLVB weer te geven en te verdedigen.
  • Verrichten van diverse werkzaamheden met betrekking tot het beheer en uitbouw van de syndicale werking.

  Competentieprofiel

  Kerncompetenties:

  • Flexibiliteit
  • Klantgerichtheid
  • Samenwerken
    

  Functiespecifieke gedragscompetenties:

  • Assertiviteit
  • Beoordelingsvermogen
  • Communicatie: schriftelijk en mondeling
  • Overtuigingskracht
  • Stressbestendigheid
  • Zin voor initiatief
    

  Opleidingsniveau

  Minimum diploma hoger niet-universitair onderwijs

  Technische competenties

  • Grondige kennis van de tweede landstaal
  • Kunnen werken in een PC-omgeving → grondige kennis Word, Powerpoint,…

  Kennisvereisten

  • Zeer grondige kennis Agogische Competenties
  • Grondige kennis Arbeidsrecht- en Sociaal Zekerheidsrecht
  • Grondige kennis Syndicale Premies / Bestaanszekerheid
  • Basiskennis Werkloosheidsreglementering
  • Basiskennis Fiscaal Recht
  • Basiskennis Boekhouding : Balansanalyse

  Aanbod

  • Een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
  • Een aantrekkelijk loon met tal van bijkomende voordelen (bedrijfswagen, maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering, vakantiegeld 100%,…)
  • Een professionele omgeving met een menselijke aanpak en zowel interne als externe contacten
  • Een aangename werksfeer
  • Een boeiende job met een afwisselend takenpakket
  • De mogelijkheid tot het uitbouwen van uw bestaande competenties via het volgen van opleidingen

  Hoe solliciteren ?

  Brief

  Koen De Jaeger
  Personeelsdirecteur
  Koning Albertlaan 95
  9000 Gent

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart